HU EN DE CZ

Ochrana osobních dat

Informace o ochraně údajů při online kontaktu se společností SÁRVÁR-HÁZ Kft.

Na webových stránkách společnosti má návštěvník možnost kontaktovat společnost: vyplněním příslušného formuláře může zadat příslušné údaje potřebné pro kontaktování a vyřízení online správy. Návštěvník však může údaje odeslat pokud přijme informace o správě údajů společnosti. Toto může provést zaškrtnutím políčka. Pokud se tak nestane nebude moci odeslat svou zprávu.
Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas návštěvníka [čl. 6 odst. 1 GDPR] se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů.
Účel správy údajů: usnadnit kontakt se společností, registrace.
Rozsah spravovaných údajů: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, předmět vzkazu.
Termín pro uložení dat: pokud se návštěvník nestane zákazníkem Společnosti pak do uzavření/vyřízení záležitosti (do dosažení cíle), pokud se návštěvník stane zákazníkem Společnosti pak do konce uhrazení a čerpání objednaných služeb.
Metoda ukládání dat: elektronická.